سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
مهدی روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از فاکتورهای مهم برای بالا بردن قابلیت اطمینان سازه و یاشناور در محیط دریا بدست آوردن تویع احتمالی امواج در دریا می باشد. در این مقاله با معرفی طیف ویبال و مقایسه با سایر طیفها و توزیعهای معروف، نشان داده می شود که با توجه به چند فرکانسی بودن و تاثیری که پارامتر شکل (Shape parameter) بر روی پهنای باند دارد، این نوع طیف، مدل ریاضی بهتر و منعطف تری برای طیف امواج در یک محیط واقعی دریایی می باشند. درنهایت نمونه عملی ازامواج خلیج فارس و نحوه بدست آوردن مدل احتمالی ماکزیمم ارتفاع امواج از طریق توزیع weibull ارائه می شود.