سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید معاذاللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مکانیک سنگ – دانشگاه باهنر کرمان
آرش مسیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، مکانیک سنگ – دانشگاه باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

باطله های حاصل از فرآوری ذغال در کارخانه ذغالشویی زرند در سطح وسیعی به صورت توده های عظیم انباشته می شوند. بطور معمول این مواد به صورت لایه های افقی تا ارتفاع مشخص و با زاویه شیب معینی بر روی هم دپو می گردند. دپوهای تشکیل شده به علت ویژگیهای خاص مواد باطله دارای پتانسیل بالقوه ناپایداری می باشند. از آنجایی که لعزش در این توده ها هم از نظر زیست محیطی و هم ازنظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد، لذا تحلیل پایداری و بررسی پتانسیل لغزش آنها الزامی می باشد. بر این اساس ارتفاع و شیب مجاز دپوی باطله کارخانه ذغالشویی زرند مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس روش تحلیل تعادل حدی و به کم نرم افزار Slide مشخص گردید که در صورت ادامه انباشت مواد به صورت کنونی یعنی با شیب یکنواخت ، حداکثر ارتفاع مجاز برابر ۲۷ متر خواهد بود. اما با تعدیل شیب به صورت احداث دپو به شکل پله ای، می توان این ارتفاع را تا ۷۱ متر نیز افزایش داد.