سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اولیاقلی خلیلی پور – مربی،مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون

چکیده:

هوریا تالاب شادگان یکی از تالابهای بین المللی ثبت شده در یونسکو است و یکی از مناظر زیبا و طبیعی خوزستان محسوب می شود. این تالاب در بین شهرهای شادگان، آبادان و بندر امام قرا رگرفته و مساحتی بالغ بر ۵۳۷۷۰۰ هکتار دارد. از این رو در این بررسی ارزش اقتصادی و وجود این تالاب مدنظر قرار گرفت. بدین منظور از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) استفاده شد که طی آن پس از انجام مطالعه مقدماتی، برای تکمیل پرسشنامه در سطح استان از روش نمونه برداری سیستماتیک تصادفی شهرهاو مراکز مسکونی دیگر مشخص گردید در این روش افراد به دو گروه بومی و غیربومی تقسیم شدند. و بوسیله تکمیل پرسشنامه در بازار فرضی تمایل به پرداخت (WTP) آنها در برابر ارزش وجود (EV) تالاب شادگان مورد پرسش قرار گرفت. به منظور ارائه بین WTP و پارامترهای درآمد(I) ، تحصیلات (E) ، بعد خانوار (H)، سن(A)، جنس(S)، از نرم افزار SPSS و روش STEPWISE استفاده گردید. محاسبات انجام شده در این زمینه روش حفاظتی و اقتصادی این تالاب را برای مناطق بومی ۲۰۱۱۲۳۰۰۰ و برای مناطق غیربومی ۳۹۴۷۳۸۱۸ ریال در هکتار تعیین نمود.