سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مسعود منوری – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه
قاسمعلی عمرانی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه
زهرا عابدی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه
رویا موسی پور – کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تح

چکیده:

در ایران در دو دهه اخیر موضوع بازیافت در شهرهای بزرگ به اجرا درآمده و شهر کرج نیز هشتمین شهر کشور است که به امر بازیافت و تبدیل مواد زائد پرداخته است. به طور متوسط روزانه بیش از ۱۱۰۰ تن زباله در شهر کرج جمع آوری میگردد.قلمرو مکانی ا ین تحقیق در مناطق ۳، ۵، ۶، ۷ و ۹ کرج که دارای ایستگا ه های تفکیک از مبدا بوده صورت گرفته است . در این مقاله به بررسی و تحلیل ارزش اقتصادی پسماندهای خانگی قابل بازیافت در مناطق تحت پوشش شهرداری کرج با استفاده از روش تحلیل هزینهفایده در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ پرداخته شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که از طریق بازیافت پسماند می توان در هزینه های مدیریت مواد زاید جامد صرفه جویی به عمل آورد و موجب ایجاد درآمد برای شهرداری شد . محاسبه ارزش هزینه و درآمدها با استفاده از شاخص اقتصادی ارزش خالص طی سا ل های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشانگر آن است که این ارزش مثبت است. در نتیجه بازیافت پسماندهای خانگی در شهر کرج از نظر اقتصادی توجیه پذیر می باشد.
سود خالص حاصل از کل مواد بازیافت شده در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ در مناطق ۳،۵،۷،۷ و ۹کرج که دارای ایستگاه تفکیک از مبدأ می باشند، حدودا ۶۰۱/۳۰۹/۸۹۰ ریال محاسبه شده است.
بازیافت ۴/۵۳۷/۴۲۸ کیلوگرم پسماند خشک در مناطق مذکور موجب کاهش در هزینه های مدیریت مواد زاید جامد حدودا مبلغی معادل ۴۴۰/۱۳۰/۵۱۶ ۴۰ ریال در شش ماهه اول سال ۸۵ گردیده و منجربه ایجاد درآمد برای شهرداری شده است.