سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کرم سپه وند – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

گیاه داروئی خوشاریزه با نام علمی Echinophora platyloba از تیره چتریان یا Apiaceae است . این گیا ه در استان لرستان در مناطق مختلفی از جمله کنار جاده ها، گذرگا ه ها و مناطق مرتعی می روید . در بررسیی که طی سال های ١٣٧٩ تا ١٣٨١ در استان روی این گیاه صورت گرفت با جمع آوری برگ های این گیاه در نقاط مختلف و تجزیه شیمیایی آن ها در آزمایشگاه آنالیز خور اک دام مشخص شد که میانگین درصد ماده خشک، نیترو ژن خام، چربی خام، فیبر خام و خاکستر آن به ترتیب ۹۵، ۰/۵، ۱/۱، ۳۱/۵ و ۱۴/۵ درصد است که در مقایسه با ضایعات کشاورزی کاه جو، کاه یولاف، کاه برنج، ساقه و برگ ذرت، چوب بلال، ساقه و برگ سورگوم، کاه سویا، پوست پنبه دانه، کپسول پنبه و با گاس درصد نیتروژن خام و فیبر خام آن کمتر، درصد چربی آن نسبت به کاه جو و چوب بلال بیشتر و نسبت به بقیه ضایعات کمتر و درصد خا کستر آن نسبت به همه ضایعات بالا بیشتر است . بطور کلی مشخص شد که برگ این گیاه نسبت به ضایعات مذ کور ارزش غذایی کمتری دارد.