سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین علیدادی –
بتول محب راد –

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از لجن تصفیه خان فاضلاب شهری بعنوان کود و اصلاح کننده خاکهای کشاورزی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری قبل از استفاده بر روی زمینه های کشاورزی باید توسط فرآیندی مناسب و ساده تثبیت شود تا خطرات زیست محیطی ناشی از آن به حداقل برسد. هدف از مرحله تثبیت، تبدیل مواد آلی فساد پذیر به مواد غیرقابل تجزیه، کاهش عوامل بیماری زا یا نابودی آنها، کاهش یا حذف رطوبت و مواد جامد فرار آن و تبدیل لجن به یک محصول قابل استفاده و مفید می باشد. در این تحقیق قابلیت کودسازی، لجن آبیری شده تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با افزودن خاک اره بعنوان ماده حجیم کننده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فوق نشان می دهند که با استفاده از روش کمپوست هوازی بصورت ویندوز می توان لجن حاصل از تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفان را که عملیات تثبیت بصورت کامل روی آن انجام نشده، به کود تبدیل کرد. با توجه به اینه اکثر خاکهای کشاورزی کشور ما دارای مقادیر کمی مواد آلی اند، کود حاصل دارای ۶۴ درصد مواد آلی است که اصلاح کننده مناسبی برای بهبود حاصلخیزی خاکهای کشاورزی می باشد. همچنین مقدار ازت موجود در کود فوق برابر با ۲/۲۰ درصد بود که از نظر ارزش کودی و مواد مغذی قابل رقابت با کودهای حیوانی خواهد بود و تعداد کلیفرمهای مدفوعی موجود در کود حاصله کمتر از حد استاندارد کلاس A سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا می باشد.