سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قاسم مرتضایی – استادیار جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
اصغر کهندل – استادیار جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
مرتضی حسینی توسل – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

چکیده:

در اثر احداث سدها و بالا آمدن آب دریاچه پشت آنها، محیط دگرگون شده ، برخی از فرصتهای شغلی و منابع در امد غیر منقول، مانند کشاورزی از دست رفته و حتی مناطق مسکونی نیز تحت تاثیر آب قرار می گیرند ناگزیر برخی از سکنه مناطق مجاور سدها، که منبع درآمد خود را از دست داده اند، جهت سکونت و ایجاد منبع جدید در امدی مهاجرت خواهند کرد. سد گتوند علیا یکی از پروژه های تولید برقابی است که در منطقه گتوند در استان خوزستان در دست احداثاست. یکی از حیطه های درآمد زایی برای مدرم منقه اکوتوریسم است. اکوتوریسم شکلی از توریسم است که تاثیر مخرب کمی روی طبیعت وارد می نماید و به صورت مستقیم و غی مستقیم از طریق تامین درآمد برای اهالی محلی باعث حفظ میراث طبیعی و حیات وحش آن منطقه می گردد. اکوتوریسم پایدار زمانی امکانپذیر است که سیاستها و برنامه توسعه توریسم با سیاستهای زیست محیطی سازگاری و هم خوانی داشته باشد. وجوددریاچه پشت سد جدید و قدیم، چش اندازهای طبیعی، آثار تاریخی (طبیعی و غیر طبیعی) فرهنگی، می تواند نقش مهنی در توسعه همه جنبه و توسعه پایدار این منطقه ایفا نماید. در این بررسی از مدل اکولوژیکی گردشگری برای انتخاب مکان های تفرجی استفاده شده است که در این مدل انواع تفرج به دو دسته تفرج متمرکز و گسترده تقسیم بندی میشود. بر اساس این مدل مناطق مجاور بیشه زارها، منطقه امام زاده زید (ع)، سواحل و دریاچه سد تنظیمی، روستای گراب، منطقه آبکاسه ، سواحل رود شوردر شمال لالی، نواحی مسطح جنگلی مسجد سلیمان و … برای تفرج متمرکز و بیشه زارها، جزایر داخل دریاچه جدید و مناطق کوهستانی بالا دست برای تفرج گسترده، قرق و مجموعا برای حفاظت پیشنهاد شد. با توجه به پیشنهادات مذکور باید در رابطه با جنگل های منطقه که از شرایط مطلوبی برخوردار نمی باشند، اقدامات اصلاحی و حفاظتی لازم به عمل آید. با توجهبه فاصله از مراکز جمعیتی مناسب ترین منطقه جنگلی برای تفرج منقه امام زاده زید (ع) می باشد. حیات وحش منطقه نیز به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری معرفی شده است.