سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا فاروقی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

آنچنانکه می دانیم عملکرد ساختمان عبارت است از حد خرابی که استفاده یا پایداری سازه را در سطح مورد نظر ارضا کند . این سطوح برای اعضای سازه ای عبارتند از عملکرد استف اده بی وقفه ، ایمنی جانی و آستانه فروریزش . دید و هدف استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم این است که سازه های با درجه اهمیت و شکل پذیری متوسط سطح عملکرد ایمنی جانی را برآورده کنند . هدف این آیین نامه بررسی مفهومی امکان ارضای سطوح عملکرد پایین تر در سطوح خطر بالاتر با بررسی فرضیات استاندارد ۲۸۰۰ است .