سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شهسواری – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی ارقام خارجی گلرنگ از نظر عملکرد دانه و سایر خصوصیات زراعی این آزمایش طی سال ۷۹ انجام شد. بدین منظور ۲۳ ژنوتیپ خارجی گلرنگ همراه با دو لاین جدا شده از توده بومی اصفهان و خود توده بومی اصفهان در یک طرح لاتیس ساده ۵ مورد مطلاعه قرار گرفتند.