سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا ترنگ – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
شاپور عبداللهی – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
فریدون پاداشت – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت

چکیده:

در سال ۷۹ این طرح با هدف ارزیابی عملکرد لاین های انتخابی از آزمایش مقدماتی بصورت بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار و شاهد (پیام) در سه تکرار به اجرا درآمد لاین های به همراه شاهد در تاریخ ۱۴/۲ بفواصل ۲۵*۲۵ نشاکاری گردید.