سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد محلوجی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
محمدرضا فیضی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
داود افیونی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
هدایت الله حاجی آخوندی میبدی – مرکز تح قیقات کشاورزی یزد

چکیده:

به منظور مطالعه سازگاریو پایداری عملکرد انه ارقام و لاین های پیشرفته گندم دوروم تعداد ۱۲ لاین و رقم انخاب شده از آزمایشات A1 و A2 اصفهان به انضمام شاهد در قالبطرح بلوک های کامل تصافدی تحت تنش شوری با آب دارای کیفیت ۱۲-۸ دسی زمینش بر متر در چهار تکرار در مناطق اصفهان و یزد در سال زراعی ۸۰-۹ مطالعه گریدند.