سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یوسف رحیمی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
محمدرضا غلامی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدحسین نیکبخت – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
علی جلیل زاده – دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

در اکثر کشورهای درحال توسعه و بعضی از کشورهای صنعتی میزان آب شیرین روبه کاهش است لذا فاضلاب بعنوان یک منبع اب شیرین ماده ای با ارزش بوده و نباید بعنوان ماده ای زائد دفع گردد.