سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیداحسان زجاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی دانشگاه تهران
ابوالقاسم عطایی – دانشیار دانشکده متالورژی دانشگاه تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر زمان و محیط الیاژسازی مکانیکی براستحاله ذرات مگهمایت g-Fe2O3 وچگونگی شکل گیری ذرات هماتیت a-Fe2O3 و اندازه کریستالیتها مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاکی از استحاله پلی مورفیک مگمایت به هماتیت طی الیاژسازی مکانیکی توسط اسیای سیاره ای بود و پیشرفت این استحاله توسط تفرق اشعه XRD x مورد بررسی قرارگرفت. نتایج همچنین نشانداد ند که با افزایش زمان اسیاکاری استحاله فوق پیشرفت می کند و از طرفی اندازه کریستالیتها کاهش می یابند اسیاکاری در دو محیط خشک و تر الکل اتیلیک انجا مشد بررسی نشان داد که استحاله توسط الیاژسازی مکانیکی در محیط خشک نسبت به محیط تر پیشرفت بیشتری دارد اندازه کریستالیتهای هماتیت حاصله برای حالت خشک و تر به ترتیب ۱۲ و ۱۳ نانومتر بدست امد.