سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس بیات فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (گرایش سازه های دریایی)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پانلهای تقویت شده آلومینیومی بکار گرفته شده در کاربردهای دریایی، جنبه ها و ملاحظات متنوع طراحی را متاثر از عوامل و فاکتورهای متفاوت در خود داشته که ازآن جلمه می توان به بررسی حاضر اشاره داشت. مطالعه مدنظر با در نظر داشتن طراحی حالت حد نهایی، تعیین ماکزیمم ظرفیت باربری (استحکام نهایی) را دنبال می نماید. در این راستا و بر اساس تجربیات محدود و به تبع آن ضروریات و نیازمندیهای موجود جهت درک وشناخت دقیق رفتار اجزای سازه ای، مقاله حاضر ارائه گردیده است. پانلهای تقویت شده سه دهانه آلومینیومی مد نظر، از آلیاژ AA6082-T6 بوده که در آن تقویت کننده های نبشی و به صورت پروفیلهای اکسترود شده و غیر اکسترود شده استفاده گردیده است.