سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین دهقان – پژوهشکده لیزر و اپتیک ، سازمان انرژی اتمی ایران ، تهران، ایران
عزت نظری – پژوهشکده مواد(بناب)، سازمان انرژی اتمی ایران، بناب، آذربایجان شرقی، ا
توکل توحیدی – پژوهشکده لیزر و اپتیک(بناب)، سازمان انرژی اتمی ایران ، بناب، آذربایجان

چکیده:

بطور معمول از سه روش مولیبدن- منگنز، یوتکتیکی و با استفاده از عناصر فعّال سرامیک آلومینا را به مس بدون اکسیژن اّتصال می دهند. در این کار پژوهشی اّتصال سرامیک آلومینا با استفاده از متالیزاسیون مولیبدن – منگنز به مس بدون اکسیژن مورد بررسی قرار م یگیرد. مشکلی که در انجام این اتّصال وجود دارد عدم ترشوندگی آلومینا و غیرمشابه بودن دو جزء از نظر ساختار متالورژیکی می باشد. برای این منظور سطح سرامیک آلومینا فلزینه و با نیکل آبکاری می گردد. تا بتوان با استفاده از لحیم یوتکتیکی Ag − Cu آن دو را بهم مونتاژ و اّتصال داد. از برش عرضی باند اتّصال آنالیزهای مختلفی با استفاده از میکروسکوپ اپتیکی، میکروسکوپ روبشی SEM آنالیز پراش اشعه ایکس XRD گرفته شد. که این آنالیزها فلز بودن سطح متالایز و وجود فاز شیشه ای اسپینل و سایر عناصر را بخوبی نشان می دهد. بوسیله دستگاه اندازه گیر استحکام چسبندگی مقدار استحکام بیش از ۱۰/۲۰Kg/Cm اندازه گیری شد.