سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد قمبری – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
امیرحسین رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه آزاد وا

چکیده:

در این تحقیق فولاد کم آلیاژی با ترکیب پودری نیمه پیش آلیاژی – عنصریUltrapac – LA Fe- 0.5%C-1.75%Ni-1.5%Cu-0.5%Mo تهیه شده به طریق متالورژی پودر با استفاده از امکانات مجتمع متالورژی پودر ایران مورد بررسی قرار گرفته است . با استفاده از فرآیند متالورژی پودر نمونه های تست کششی تهیه گردید و بعد از تف جوشی نمون ه ها تحت عملیات حرارتی نیترو ژن -کربن دهی قرار گرفت و تأثیر زمان عملیات حرارتی بر روی مقاومت کششی و سختی فولاد مورد نظر بر حسب فشار پرس مطالعه گردید . جهت بررسی تأثیر زمان عملیات حرارتی از میکروسکوپ نوری استفاده شد . نتایج نشان داد که در این نوع فولاد افزایش زمان عملیات حرارتی بر حسب فشار پرس نقش بسیار زیادی روی خواص مکانیکی از قبیل استحکام کششی و سختی دارد .