سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک بریمانی – کارشناس مسئول ایمنی بهداشت اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران
محمدامین موعودی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

استرس شغلی وقتی رخ می دهد که بین نیازهای شغلی با توانائیها ، قابلیتها و خواسته های فرد هماهنگی نباشد . در این تعریف نه فقط به عدم هماهنگی ضروریات شغلی با توانائیها و قابلیتهای فرد
بلکه به عدم هماهنگی آن با خواسته های فرد هم توجه شده است. به عبارت دیگر آنچه در یک شغل از فرد انتظار می رود متناسب با آنچه مورد خواسته و علاقه اوست نباشد ، استرس شغلی رخ می دهد .بصورت کلی دو روش جهت سنجش میزان استرس وجود دارد : ۱- توصیف شغل -۲ ارزیابی شغل . از چک لیست ۲۹ سئواله بصورت ۴ گزینه ای استفاده شد.همبستگی بین سابقه کا ر و استرس و همبستگی بین سن و استرس منفی یا معکوس میباشد.در این گروه شغلی بدلیل نوع شیفت کاری ( ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراح ت) و بر هم خوردن ریتم های سیرکاردین کارکنان بعلت نامشخص بودن زمان جابجائی کشت ی ها در ساعت مختلف یک شیفت کاری و نیز انجام عملیات در وضعی ت های آب و هوایی متفاوت و عوامل زیان آور محی ط کار استرس شغلی نمود بیشتری دارد.