سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نخعی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد بومری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالمولا رنجبر – دانشجوی کارشناس ارشد آب های زیر زمینی

چکیده:

آسیب پزیری آب زیرزمینی به نیترات دردشت شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی گردید . از نرم افزار Ilwis.3 درانجام محاسبات تجزیه و تحلیل و نمایش نواحی از سفره که حساس به آلودگی سفره می باشند استفاده شد . از مدل دراستیک در این تحقیق استفاده گردید . این مدل برای اولین بار برای آژانس حفاظت خاک ایالات متحده ،توسط آلر ۱۹۸۷ طراحی گردید . مدل دراستیک یک شاخص یا نمایه ای برای آلودگی سفر ه در بین ۲۳۰-۲۳ دارا می باشد که عدد بزرگتر نمایانگر پتانسیل آلودگی بیشتر است . از آنجایی که آب زیر زمینی جزء منابع مهم تامین آب شرب برای شهر شیراز می باشد، از طرفی سفره آب زیر زمینی شهر شیراز حسعاس به آلودگی می باشد . ، این ناحیه انتخاب گردید . نتایج مدل دراست یک نشان داد که تقریبا %۸۵ محدوده دشت دارای نمره کمتر از ) ۱۱۰ آلودگی متوسط ) و %۱۵ بین ۱۱۰ تا ) ۱۷۰ آلودگی بالا ) می باشد