سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عظیم شهیدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت و نیاز مبرم به تامین غذای مورد نظر مخصوصا پروتئین مورد نیاز جامعه توجه برنامه ریزان و سیاست دولت را در جهت توجه بیشتری به آبزی پروری بخصوص پرورش آبزیان را در آبهای داخلی متوجه می سازد در این راستا استان خراسان و شهرستان گناباد به ویژه قنوات مستعد و پر توان آن یکی از مناطق بسیار مستعد برای پرورش ماهی خصوصا پرورش ماهی قزل آلا می باشد. شهرستان گناباد با توجه به اقلیم مناسب و منابع آبی متعدد و تعداد زیاد قنوات با دبی و دمای مناسب برای پرورش ماهی یکی از مکان های مستعد برای توسعه آبزی پروری و اشتغال زایی در استان خراسان می باشد گناباد با وسعت ۹۷۱۵ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۱۰۳۶۲۵ نفر و با توجه به وضعیت آب و هوایی یکی از مناطق مستعد در توسعه هم آبزی پروری و آبزی مصرفی است. وجود ۲۲۰ حلقه چاه عنیق با تخلیه سالانه ۷۰ میلیون متر مکعب و ۱۶۸ حلقه نیمه عمیق با تخلیه سالانه ۲۰ میلیون متر مکعب و همچنین ۶۰۸ رشته قنات با تخلیه سالانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب و مخازن آبی شامل بندهای خاکی است. شرایط بسیار مستعدی را هم برای توسعه و هم استغال زایی را داشته و این امکانات علاوه بر تامین آب مورد نیاز کشاورزی کمک زیادی به درامد و رشد اقتصادی مردم دارد شرایط مناسبی از استفاده آب قنات دارد علاوه بر پرورش ماهی قزل آلا از آب خروجی استخرها جهت تولیدات بیشتر محصولات زراعی را به دنبال دارد. در صورت یک برنامه ریزی مدون و صحیح و همکاری مناسب و به موقع بانکها در تخصیص و واگذاری وام ها و همکاری ادارات ذیربط با وجود چشمه ها و منابع آبی و قنوات موجود چنانچه از ۱۰ تا ۲۰% پتانسیل موجود استفاده نماییم حدود ۵۷۲ تن تولید گوشت ماهی و ۲۰۱ نفر اشتغالزایی را خواهیم داشت. این کار اثرات بسیار مطلوب در رشد اقتصادی مردم منطقه و یک کار تولیدی و فرحبخش و پر درامدی را به دنبال خواهد داشت.