سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حدیثه نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حسین بانژآد – استادیار گروه آبیاری و زهکشی
حمیده نوری – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی

چکیده:

کشور ایران در اقلیمی گرم و خشک واقع شده است رشد روزافزون جمعیت و همچنین محدودیت شدید منابع آب شیرین استفاده قابل توجه از منابع آب شور در کشاورزی و تدوین روشهای مدیریتی برای استفاده از این آبها را ضرورت می نماید این مقاله با بررسی اثرات ابهای با شوری متفاوتی برعملکرد تعدادی از محصولات زراعی همچون گندم، جو، یونجه، آفتابگردان ، پنبه ، کلزا، سویا، برنج، سورگوم، و ذرت در کشور ایران انجام شده است.