سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهاد دهقانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
علی طباطبائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
ناصر صدراابرقوئی – عضو هیئت علمی مجتمع آموزشی ملا صدرا

چکیده:

کاربرد دستگاههای مغناطیسی کننده را می توان در حوزه های کاری کاهش سختی آب آشامیدنی ، استفاده برای بهبود عملکرد شوینده ها ، کاهش مصرف سوخت، مصارف دارویی و کاهش درد ، مصارف کشاورزی ( افزایش راندمان مصرف آب ، استفاده از آبهای شور و سایر مصارف ) تقسیم بندی کرد .آزمایش سیستم های مغناطیسی جدید در آبیاری مزارع یونجه در ایالت اورگان آمریکا افزایش تولید محصول حدود %۶۵ و کاهش نیاز آبیاری و مصرف آب تاحدود %۴۲ را نشان داده است . در مصر اثر کاربرد آب مغناطیسی بر روی محصولات گوجه فرنگی ، فلفل ، خیار سبز و گندم آزمایش به عمل آمد که نتایج بدست آمده به شرح زیر است ] : [ ۴ الف – مغناطیس کردن بذر به تنهایی قدرت جوانه زنی فلفل را دو برابر کرد در حالیکه مغناطیس کردن آب تاثیر کمتری بر روی آن داشت . ب – از طرف دیگر بذرهای گوجه فرنگی پاسخ بیشتری را به آب مغناطیسی دادند تا نسبت به مغناطیس کردن بذر . ج – با این وجود بذر خیار سبز بهترین پاسخ را به آب مغناطیسی و مغناطیس کردن بذر داد و حدوداً %۸۶ افزایش تولید مشاهده شد . د – در مورد گندم , %۱۰۰ جوانه زنی در بذرها صورت گرفت ومدت جوانه زنی ۶ روز پس از کاشت بود در حالیکه در مورد مزرعه با بذر معمولی %۸۳ بذرها جوانه زنی داشته و مدت جوانه زنی ۹ روز بود .
در مقابل بررسی های علمی نیز وجود دارد که اعتبار مطالعات فوق را زیر سوال می برد . در مطالعاتی دیگر آلمان خواصی مانند درجه حرارت، هدایت ویژه، کشش سطحی، کاهش نقطه جوش، pH ، قلیائیت، سختی کل، میزان کلسیم و رسوب را تحت اثر مغناطیسی شدن بررسی نمود و به این نتیجه رسید که مغناطیسی شدن هیچ گونه تاثیری بر خواص مذکور ندارد