سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا ملک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، واحد علوم و تحقیقات
سالومه مسگری عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
زری پیرایش نیا – دانشکده مهندسی علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
زیارتعلی نعمتی – دانشکده مهندسی علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پرسلان ها از جمله مواد عایقی هستند که به عنوان مقره های سرامیکی فشار متوسط و بالا به کار برده می شوند . از جمله مقره های سرامیکی مطرح، پرسلان های استئاتیتی هستند، که ساخت آنها با توجه به خواص مکانیکی و الکتریکی مطلوب و در دسترس بودن مواد اولیة آن در داخل کشور، حائز اهمیت می باشد . با توجه به موارد فوق الذکر، هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر استفاده از تالک کلسینه روی خواص فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی مقره های استئاتیتی به روش شکل دهی پرس می باشد . بدین منظور تع دادی از پرسلان های استئاتیتی ( با اتلاف کم ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان داد که افزایش تالک کلسینه شده به میزان ۱ /۳ تالک مصرفی به تعدادی از مقره های استئاتیتی، که با روش پرس نیمه خشک، شکل داده می شوند، تغییر قابل توجهی در خواص مکانیکی، فیزیک ی و الکتریکی ایجاد نمی کند، بنابراین بهتر است ازتالک کلسینه شده در روش شکل دهی پرس نیمه خشک استفاده نگردد