سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی قاسمیه – استادیار گروه عمران دانشکده فنی، دانشگاه تهران ، تهران
وحید زین الدینی میمند – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

در این مقاله نتایج بررسی های انجام شده برای تحلیل اتصال تیر با ورق انتهایی فولادی پیچی از نوع هم تراز بوسیله روش اجزای محدود ارائه گردیده است. اتصال تیر با ورق انتهایی هم تراز از نوعی اتصال با پیچیدگی بسیار زیاد و درجه نامعینی بالا می باشد که پارامترهای بسیاری بر رفتار آن تاثیر می گذارند. با وجود کامپیوترهای با سرعت بسیار زیاد و بسته های نرم افزاری اجزای محدود، روش اجزای محدود یک روش بسیار ایده آل برای بررسی رفتار این نوع اتصالات می باشد. در این تحقیق مدل سه بعدی اتصال تیر با ورق انتهایی هم تراز با در نظر گرفتن خواص غیر خطی مصالح و خواص غیر خطی هندسی اتصال، با کمک نرم افزار ANSYS ساخته شده است. نتایج تحلیل این مدلبا کارآزمایشگاهی انجام شده توسط دیگر محققین و همچنین مدل پیش بینی موجود در EUROCODE3 مقایسه گردیده است. که دقت و صحت مدل اجزای محدود را تایید می کند.