سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی سبزواری – نیروگاه های گازی خراسان
غلامحسین احتشام زاده – نیروگاه های گازی خراسان
احمد کاخکی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فشار گاز ورودی به ایستگاه از ۵۴ بار به ۲۰ بار کاهش پیدا می کند که می توان از این فشار برای تولید توان از توربین انبساطی استفاده کرد.در اثر این فرآیند دمای گاز به شدت کاهش پیدا می کند که با هدایت این گاز به یک مبدل حرارتی آب- گاز می توان آب سرد شده را به سمت ورودی هوای کمپرسور توربین هدایت نمود و هوای ورودی را خنک نمود تا راندمان و ظرفیت توان آن افزایش یابد . مبدل حرارتی خروجی ایستگاه سرما را به آب منتقل می کند .پس از محاسبه دمای آب خرجی مبدل ،افت دمای طول مسیر محاسبه گردیده و وارد مبدل هوا- آب ورودی کمپرسور می گردد. برای یک واحد حدود ۳ درجه کاهش دما خواهیم داشت .انجام محاسبات با نرم افزارaspen-hysys و محاسبه مبدل حرارتی با نرم افزار aspen-bjac انجام گردید . توان توربین های انبساطی حدود ۲ مگاوات محاسبه گردید .نهایتا عمل کرد سیستم به لحاظ فنی و اقتصادی قابل اجرا ارزیابی گردید.