سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
امین رضا ژولیده پور – کارشناس ارشد فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
حیدر آقا بابا – استاد و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
حمیده افتخاری – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:
در طی سالیان اخیر به دلیل ممنوعیت مصرف و یا محدود شدن استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان افزودنی غذایی در تغذیه دام و طیور، به دلیل مضررات آنها و رعایت نکردن دوز مصرفی در مرغداری ها، به کارگیری افزودنی هایی مانند پروبیوتیک ها و فیتوبیوتی ک ها به عنوان افزودن ی های سالم، مورد توجه صنعت پرورش طیور قر ار گرفته است. نتایج حاصل از انجام برخی مطالعات به عمل آمده در ایران نیز نشان دهنده امکان استفاده ازاین افزودنی ها در تغذیه طیور به منظور افزایش بازدهی تولید آنها میباشد روش بررسی: در این طرح تعداد ۶۰ قطعه جوجه یک روزه گوش تی نر سویه راس به طور تصادفی به سه تیمار تقسیم شدند و در تمام طول دوره پرورش از هیچ نوع آنتی بیوتیکی استفاده نگردید، تیمارها شامل: کنترل شاهد، یونجه رقیق با دوز مصرفی ۱/۰ درصد، یونجه غلیظ با دوز مصرفی ۱۵/۰ درصد میباشد؛ و در پایان دوره پرورش ( ۴۸ روزگی) آنزیم های شاخص عملکرد کبد (AST,ALT,ALP) تعیین شد و وزن تیمارها نیز بررسی گردید