سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل فرشچیان – موسسه تحقیقاتی پرطاووس- مشهد
عباس یوسفی – موسسه تحقیقاتی پرطاووس- مشهد

چکیده:

در لابلای پگماتیت های (pegmatite) منطقه جنوب مشهد رگه هایی از فلدسپار پتاسیک خالص یافت می شود که با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی، ماده ای بسیار مناسب برای چینی دندان می باشد. خواصی مانند پائین بودن میزان اکسید آهن و تیتان، بالا بودن میزان ارتوز، ویسکوزیته زیاد و بالاخره بالا بودن مقاومت فلوی پیروپلاستیک، تاییدی بر مناسب بودن این ماده معدنی برای چینی دندان می باشد.
بررسیهای انجام شده شامل فرمولاسیون شیشه ای است که پس از کریستالیزه شدن به شیشه- سرامیکی تبدیل می شود که کریستالهای لوسیت با ابعاد توزیع مختلف در فاز ماتریس شیشه ای رشد می نماید. با توجه به اختلاف ضریب انبساط حرارتی این فاز نسبت به فاز ماتریس، عمل کریستالیزلسیون می بایستی تحت کنترل بوده تا تنشهای حرارتی حاصل از اختلاف ضریب انبساط حرارتی بین دو فاز باعث کاهش کقاومت مکانیکی ریزساختار نگردد.
مطالعات انجام شده عبارتند از:
مطالعات فازی بوسیله میکروسکوپ الکترونی (SEM)، شناسایی فازها و ساختارهای به دست آمده توسط پراش پرتو XRD) X)، آنالیز حرارتی DTA به منظور تشخیص رفتار و عملیات حرارتی و دیلاتومتری برای به دست آوردن ضریب انبساطی حرارتی.