سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
ادریس ناصری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان و مدرس آموزش و پرورش شهرستان بابل
رضا ابراهیمی آتانی – استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه گیلان
جلیل سیفعلی هرسینی – استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه گیلان
حمیدرضا احمدی فر – استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه گیلان

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی استفاده از فناوری رایانش ابری برای کیفیت بخشیدن به مدارس هوشمند و استفاده بهینه از فناوری های نوین در آموزش می باشد یکی از اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه ویژه به اموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد بوده که می تواند نقش اساسی و کلیدی در بروز خلاقیت و نوآوری در جامعه داشته باشد . مطالعه و تحلیل نیازهای انسان در مدارس هوشمند با بکارگیری فناوری های نوین اموزشی می تواند فرد را برای زیستن در قرن حاضر آماده نماید تا متناسب با نیازهای جامعه و عصر خود گامی موثر بردارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدارس هوشمند برای تربیت نیروی انسانی کارآمد وزارت اموزش و پرورش می توانند با بکارگیری فن آوری های نوین آموزشی و بهره گیری از نظریه های جدید یاددهی – یادگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید از جمله رایانش ابری و استفاده از آن با تکیه بر اهداف سند تحول بنیادین موجب بهسازی، کارایی و اثربخشی نظام آموزشی و تربیت معلمان حرفه ای می گردد.