سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اکبر کرمی – کارشناس ارشد مسئول بهداشت و کنترل کیفی آب امور آب و فاضلاب استان کرمان

چکیده:

فاضلاب فرایند و انسانی در کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان بطور جداگانه با استفاده از روشهای شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه می گردد. بررسیهای انجام شده نشان داد که میانگین BOD5 پساب خروجی از تصفیه خانه شیمیایی(فرایند) در سال ۱۳۷۸، ۴۰۰ میلی گرم در لیتر و میانگین BOD5 پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب انسانی در سال ۱۳۷۸، ۱۹۵ میلی گرم در لیتر است که در مقایسه با ۱۰۰ میلی گرم استاندارد مربوط به کاربرد پساب در کشاورزی ناکافی بودن روند تصفیه خانه های مذکور به اثبات رسید. برای حل مشکل اقدام به طراحی سیستم تصفیه فاضلاب تکمیلییا استفاده از حوضچه هوادهی و ایجاد لاگون اختیاری و نهایتاً حوضچه ته نشینی گردید (۵-۷-۸). عملکرد و کارآیی سیستم مذکور بعد از ۶ ماه بهره برداری نشان که میانگین BOD5 پساب خروجی نهایی در مدت ۶ ماهه پایانی سال ۷۹ به ۳۵ میلی گرم در لیتر رسید. که در مقایسهبا استاندارد تخلیه پساب برای مصارف کشاورزی از کارآیی لازم برخوردار است(۴). این سیستم هم اکنون در کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان با موفقیت در حال بهره برداری است و از پساب آن برای مصارف مجاز کشاورزی استفاده می شود.