سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اسلامی منش – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
محمد صادق حاتمی پور –

چکیده:

بهینه کردن فرآیندهای مختلف و ساخت دستگاههای جدید از جمله راهکارهای بهبود وضعیت صنایع در کشورهاست. در این راستا استفاده هر چه بهتر از انرژی و بالا بردن راندمان فرآیندها موضوع اکثر پروژه های صنعتی جهان را تشکیل می دهد. در این بین , مبدل های حرارتی تماس مستقیم (Direct comtact heat exchangers) د ارای کاربردهای فراوانی در صنایع فرآیندی هستند و مزیت های بسیاری نسبت به مبدلهای حرارتی تماس غیر مستقیم دارند . در این مقاله سعی بر آن بوده است تا کاربرد این نوع مبدلها در فرآیند نمک زدایی از آب دریا به کمک عملیات رطوبتزنی – رطوبت زدایی – (Humidification dehumidification desalination process) یا (H.D.D.) بررسی شده و مدل ریاضی این فرآیند استخراج گردد . سپس با کمک یک برنامه کامپیوتری، تأثیر پارامترهای مختلف بر نرخ تولید آب شیرین بیان شده و نتایج پیش بینی شده با داده های تجربی موجود مقایسه گردد . با توجه به نتایج به دست آمده می توان قضاوت کرد که گرم کردن هوای ورودی و همچنین افزایش دبی آن تأثیر مثبتی بر نرخ تولید آب شیرین دارد . اما افز ایش نسبت دبی جریان برگشتی آب شور به دبی جریان هوا در برج مرطوب کننده , نرخ تولید آب شیرین را کاهش می دهد . افزایش دبی جریان برگشتی آب ش یرین به برج رطوبت زدا به طور محسوسی موجب افزایش نرخ تولید آب شیرین می شود , ولی تأثیر افزایش دبی جریان برگشتی آب شور به برج مرطوب کننده بر نرخ تولید آب شیرین ضعیف است . سرد کردن جریان آب شیرین برگشتی به برج رطوبت زدا نیز به بیشتر شدن نرخ تولید آب شیرین می انجامد.