سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمدرضا کوچک دزفولی – مدیراجرایی شبکه آبیاری و زهکشی دشت ارایض -سازمان آب و برق خوزستان
علی درخشان فرد – کارشناس مسئول طرح – سازمان آب و برق خوزستان
محمدرضا هفته نانی – مدیریت طرحهای حوزه شمال کرخه -سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:
طی سال های اخیر به دلیل اجرای پروژه های متعدد سد سازی ، شبکه های آبیاری و راهسازی ، عملا پتانسیل موجودخاک مناسب در معادن و منابع قرضه در برخی مناطق به شدت کاهش یافته و اصرار بر اجرای روش های متداول اجرا که متکیبر تامین مقادیر زیاد خاک مناسب می باشد ، در پروژه های جدید ، منجر به برداشت بی رویه از منابع خاک این مناطق خواهدشد و نهایتا مشکلات زیست محیطی برای منطقه در پی خواهد داشت ، ضمن این که اصولا اجرای این روش ها معمولا باعث افزایش هزینه ها و زمان اجرای پروژه ها هم می گردد . در پروژه شبکه آبیاری و زهکشی واحد های ۲ و ۳ و ۵ دشت ارایض، در راستای حل مشکلات خاک مسئله دار بستر کانال ها و به دلایل فوق الذکر ، بررسی هایی درخصوص امکان انتخاب گزینههای دیگری جایگزین روش متداول تعویض خاک (که روش پیشنهادی در اسناد پیمان می باشد) صورت گرفت . در مقالهحاضر سعی گردیده ضمن معرفی محصول ژئوممبران پایه قیری پیش ساخته و روش اجرای آن ، مقایسه ای از دیدگاه محیطزیستی بین این روش و روش متداول ارائه گردد.