سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه شادکام تربتی –
ماجد پروان –
امین علیزاده –
شهناز دانش –

چکیده:

محدودیت منابع آب، استفاده از منابع آبی جدید و نامتعارف را امری اجتناب ناپذیر می‌سازد. از جمله این منابع، فاضلاب‌ها و پساب تصفیه خانه ها را می توان نام برد. استفاده از فاضلاب‌ و پساب در آبیاری به دلیل وجود برخی از عناصر مغذی آن می‌تواند باعث افزایش رشد گیاه شود. از سوی دیگر برای جلوگیری از اثرات سوء احتمالی کاربرد فاضلاب‌ و پساب در آبیاری بایستی عوامل مختلفی نظیر کیفیت پساب، نوع گیاه و نوع خاک مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه به بررسی اثر آبیاری با فاضلاب و پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع بافتهای مختلف خاک در شرایط گلخانه ای پرداخته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این امر است که هدایت هیدرولیکی در خاکهای سنگین کاهش قابل توجهی می یابد که با توجه به کیفیت فاضلاب و پساب به کار گرفته شده می تواند مربوط به مواد جامد معلق موجود درآنها باشد. هرچند کاهش هدایت هیدرولیکی درخاکهای با بافت متوسط نیز مشاهده گردید ولی به دلیل توزیع مناسب ذرات در این نوع خاکها این اثرات کمتر از خاکهای سنگین بود. در خاکهای سبک نیز همان طور که انتظار می‌رفت، اثرات قابل ملاحظه‌ای در کاهش هدایت هیدرولیکی مشاهده نشد که می‌تواند به دلیل منافذ درشت خاک شنی و احتمال آبشویی عناصر باشد.