سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علیرضا کریم زاده ثمرین – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
کیخسرو رادمرد – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محسن موید – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

کانسار زند آباد در شمالغرب کشور و بر روی زون البرز غربی – آذربایجان قرار گرفته است و بخشی از کمربند فلز زایی ائوسن – الییگوسن (طارم – قره داغ) می باشد. این کانسار اسکارنی حاصل نفوذ توده نفوذی شیور داغ به داخل سنگهای آهکی است. این کانسار شامل دو قسمت اندواسکارن و اگزواسکارن است که بیشتر کانه زایی در زون اپیدوت صورت گرفته است. کالکیریت به دو صورت کاملاً مشخص و واضح در هر دو زون وجود دارد. بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی اسکارن زند آباد جزو اسکارن های کلسیک مس طبقه بندی می شود.