سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
محمدامین بلوچ – استاددانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده:
بهره وری دربخش کشاورزی یکی ازمهمترین فاکتورهای توسعه ی پایدار است که عموما درکشورهای درحال توسعه مانند ایران علیرغم توانمندیهای بالقوه کشاورزی به دلیل بهره وری پایین بخش کشاورزی آنچنان که باید اقتصادی و مقرون به صرفه نیست صرفه جوی یدرمنابع نحوه صحیح ومنطقی استفاده ازاین منابع و سرمایه گذاری مطلوب و پایدار جهت توسعه ی این بخش و .. ازعواملی است که بهره وری را ردبخش ارتقا میدهد مقوله اشتغال یا ابعاد و الگوی بهره برداری ازمنابع انسانی کشاورزی وجامعه روستایی ایران بدو ملاحظه به روابط متقابل بخشهای اقتصادی قوانین عام تحولات اقتصادی مناسبات بین ساخت و وظیفه وکارکرد خود این بخش یا جامعه قابل تبیین نیست اقتصادکشاورزی ایران و اشتغال آن ازعملکردها و سیاستهای کلان اقتصادی و بطور کلی آنچه که برهمه امور میگذرد بیش ازعوامل درونی و فعالیت کشاورزی اسیب دیده است.