سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین بختیاری زاده – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

استفاده از اتصالات سخت " لوله ـ شمش " جهت ارتباط بین ترانسفورماتور ها و سایر تجهیزات از نظر نیروهای مکانیکی وارده بربوشینگ می تواند مسئله آفرین باشد . یکی ازانواع این نیروها که عمومیت داشته ودرمواردی ازجمله درمورد دو عدد از ترانسهای ناحیه جنوب شرقی باعث اتصال کوتاه درداخل ترانس گردیده نیروهای ناشی از انقباض و انبساط لوله ها می باشد . در این مقاله سعی گردیده ابتدا به بررسی این نیروها و پس ازآن به بیان اثرات نامطلوب ناشی از ورود رطوبت و ناخالصیها که در اثر اینگونه اتصالات می توانند به داخل ترانس راه یابند برروی ایزولاسیون ترانس وپیامدهای احتمالی آن از جمله توزیع ولتاژ ضربه ای برروی سیم پیچ ها پرداخته شود .