سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

یاشار عظیمی علمداری – کارشناس ارشد راه و ترابری واحد تحقیقات شرکت نفت پاسارگاد
اورنگ فرزانه – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تهران
سیدحسن فیروزی فر – دکتری شیمی
سارا فروتن – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

اصلاح قیر به وسیله پلیمرها مدت زیادس ات که درجهان برای بهبود ویژگیهای قیر به کار می رود و کمک زیادی برای دست یافتن به مشخصات مطلوب قیر در امر روسازی می کند میزان بهبود حاصل به نوع پلیمر مورد استفاده و ترکیب شیمیایی قیر بستگی دارد.