سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد شهنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

برای کنترل هر شبکه قدرت نیاز به یک سیستم دیسپاچینگ وجود دارد تا راهبری سیستم قدرت را انجام دهد . به علت حیاتی بودن حفظ شبکه قدرت سیستم کنترل آن بایستی دارای قابلیت اطمینان بسیار بالا بوده و احتمال وقوع خرابی در آن ناچیز باشد و همچنین اطلاعات بسرعت بین مراکز و تجهیزات شبکه منتقل شود . امروزه پیچیدگی و گسترش شبکه های قدرت به حدی رسیده است که کنترل با یک مرکز ممکن نبوده و چندین مرکز کنترل برای این کار در نظر گرفته می شوند . بنابراین بایستی تقسیم وظایف در شبکه های قدرت بنا به نوع عملکرد و یا محدودهای جغرافیایی صورت گرفته و هماهنگی های لازم بین مراکز مختلف برای نظارت ص حیح بر روی عملکرد سیستم قدرت وجود داشته باشد . همچنین بدلیل سرعت عملکرد بالای مورد نیاز در سیستمهای دیسپاچینگ از جدیدترین و پیچیده ترین تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری استفاده می شود که ً نتیجتا روشهای ساخت و ایجاد مراکز دیسپاچینگ را پیچیده تر می کند . بر اساس نظر صاحبنظران در صنعت برق، اهداف و فرایندهای کلیدی و استراتژیکی برای این سیستم در نظر گرفته شده و ارتباط میان این اهداف و فرایندها با اهداف کلی صنعت برق مورد مقایسه قرار گرفته است . در این مقاله قصد داریم تا ضمن بررسی لزوم استفاده و نحوه عملکرد سیستمهای دیسپاچینگ ، روشهای ایجاد این مراکز در کشور و نحوه تقسیم وظایف و هماهنگی بین آنها را مورد بررسی قرار دهیم . همچنین قصد داریم تا مقایسه ای بین نحوه ایجاد، تقسیم وظایف و برقراری هماهنگی بین مراکز دیسپاچینگ در ایران و سایر کشورها نیز انجام دهیم . در انتها نیز به بررسی و بحث اهداف و فرایندهای کلی و استراتژیک مورد نظر در این صنعت و ارتباط آنها با اهداف کلی صنعت برق می پردازیم .