سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد اسکویی – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

در این مقاله اساس طراحی برقگیر آویزی که یک نوع برقگیر خط انتقال می باشد . مورد بررسی قرار گرفته و پس از بیان این اصول چگونگی محاسبه نیروهای ، میدان الکتریکی ، فاصله خزشی و نکات مربوط به ساخت آن ارائه می گردد که در نهایت می توان براساس نتایج حاصل از این قسمتها نسبت به ساخت برقگیر آویزی اقدام نمود . در این مقاله کاربرد و مطالعات سیستمی برقگیر آویزی و بطور کلی برقگیر خط انتقال بیان نمی گردند زیرا که خود بحثی جداکانه ای را می طلبد لذا مبانی طراحی برقگیر آویزی که بتوان براساس آن مبادرت به ساخت این عنصر نمود خواهد شد .