سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

مجتبی سهرابی – مدیر طرح پروژه ۶۷۰

چکیده:

کشور جمهوری اسلامی ایران بر رویکمربند زلزله خیزی آلپاید یا آلپ به هیمالیا قرار دارد که حدود ۲۱ درصد ازکل زلزله های جهان در این محدوده جغرافیایی به وقوع می پیوندد.
بررسی های علمی انجام شده مبین این است که وقوع زلزله با درجات متفاوت در کلیه مناطق ایران، قابل پیش بینی است، اگرچه در دهه های اخیر در ایرات نیز همنند بسیاری از کشورهای زلزله خیز جهان، بیمه به عنوان یک وسیله جبران آثار اقتصادی و زیان های ناشی از زلزله شناخته شده و خطر زلزله به صورت خطر ضمنی یا تبعی در بیمه های آتش سوزی، امان خطر مهندسی، عمر و حوادث تحت پوشش قرار می گیرد. لکن متاسفانه در گذشته نه در زمینه معرفی و اشاعه آن درجامع ایران اقدام موثری صورت گرفته و نه چنان که بایسته است موضوع بیمه زلزله مورد بررسی و تحقیق علمی قرار گرفته است.
زلزله خردادماه ۱۳۶۹ استان های گیلان و زنجان هر چند به علتتلفات سنگین جانی و ضایعات شدید مالی واقتصادی حادثه ایناگوار ، فاجعه آمیز و زیان بار بود، اما به علت آن که منشا حرکت و تلاش جهت یافتن راه حل های مناسب برای کاهش خسارات و جبران آثارمادی زلزله گردید، نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین به شمار می رود.
مقاله حاضر چکیده ای است از گزارش بررسی گروه تحقیق طرح بیمه زلزله (پروژه ۶۷۰) که بر اساس مطالعه و بررسی مدل های موجودجبران خسارات زلزله در شش کشور زلزله خیز و با در نظر گرفتن مقتضایات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اقلیمیایران به انجام رسیده است .