سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر کلانتری – قطب علمی قدرت – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – قطب علمی قدرت – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از عوامل بروز اضافه ولتاژ در سیستم پدیده برش جریان به هنگام قطع جریان های اندوکتیو کوچک است . اینگونه اضافه ولتاژها قادرند با مختل کردن کار قطع کلید زمینه ساز بروز اضافه ولتاژهای ناشی از قوس مجدد شوند، که این اضافه ولتاژها خود به مراتب دارای د امنه و فرکانس بالاتری اند . بدلیل رفتار خازنی ترانسفورماتورهای قدرت در فرکانس های بالا و امکان
انتقال اضافه ولتاژهای یاد شده به شبکه فشار ضعیف، امکان بروز آثار مخرب در این سمت را با اهمیتی هم تراز با سمت فشار قوی مطرح می کنند . این مقاله با شبیه سازی پدیده ب رش جریان در مورد راکتورها و ترانس ها ( به کمک نرم افزار EMTP ( به بررسی دقیق شرایط وقوع آثار مخرب چنین اضافه ولتاژهایی پرداخته و راه حلهایی را برای کاهش اثرات مخربآن پیشنهاد نمود است . به عنوان یک نمونه، یک شبکه صنعتی در این رابطه شبیه سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته است .