سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان صادق خانی – گروه مهندسی برق – دانشگاه کاشان
سید عباس طاهر –

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در زمان برقدرا کردن خطوط انتقال مسئله اضافه ولتاژهای گذرا ناشب از کلید زنی می باشد. دامنه و شکل موج اضافه ولتاژهای کلید زنی به پارامترهای سیستم، پیکربندی شبکه و زمانی که کلید زنی رخ می دهد، بستگی دارد. دانستن این مسئله که دامنه و مدت زمان اضافه ولتاژهای حاصل از کلید زنی در محدوده مجاز قرار دارند، برای اپراتورها بسیار مهم است. در این مقاله برای تخمین دامنه و مدت زمان اضافه ولتاژ از یک شبکه عصبی استفاده می شود. در روش پیشنهادی برای آموزش شبکه پرسپترون از روش Levenberg-Marquardt استفاده می شود. برای داشتن قابلیت تعمیم مناسب، شبکه عصبی با پارامترهای مدار معادل شبکه آموزش داده می شود. نتایج شبیه سازی در سیستم تست ۳۹ باسه New England بخوبی نشان می دهد که روش پیشنهادی قادر به تخمین مقادیر دامنه و مدت زمان اضافه ولتاژهای گذرا با دقتی مناسب می باشد.