سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گیورک قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله بررسی مسائل مربوط به کلید زنی بانکهای خازنی به کمک برنامه کامپیوتری EMTP صورت پذیرفته است . در این بررسی دامنة اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی بانکهای خازنی back to back ، جریان هجومی عبوری از کلیدهای خازن وصل شده و نحوة محدود کردن آن در شبکه های توزیع ایران بحث شده است .