سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی حمیدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، مدرس سازمان مدیریت ص
احسان سرگزی – کارشناس مهندسی معدن – استخراج، دانشجوی مدیریت صنعتی سازمان مدیریت صن

چکیده:

تخمین هزینه یکی از مفاهیم اساسی مطالعات فنی و اقتصادی پروژه های معدنی به شمار می رود و فرآیند پیچیده و زمان بری دارد. از شاخص ترین روش های محاسبه هزینه در معادن روباز می توان به روش های اوهارا، تفضیلی و پلکانی اشاره نمود. در این مقاله هر یک از روش های مذکور را با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نسبت به معیارهای سرعت، دقت، سهولت روش و نسبت ورودی به خروجی مورد مقایسه قرار می دهیم و در ادامه سهم هر یک از این معیارها را در تعیین بهترین روش برآورد هزینه (مقدماتی و نهایی) بدست می آوریم.
نتایج این مقایسه نشان داده که دقت هزینه در روش تفضیلی بالاترین امتیاز را شامل می شود و سرعت، سهولت روش، و نسبت پارامترهای ورودی به خروجی در روش تخمین هزینه اوهارا دارای ارجحیت می باشد. به طوری که پیشنهاد می شود برای محاسبه هزینه نهایی از روش تفضیلی و برای محاسبه هزینه مقدماتی از روش اوهارا استفاده شود.