سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا هابطی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی، دانشگاه آزاد اس
عباس سام – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسماعیل جرجانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

هدف از این مقاله معرفی منحنی میر (Mayer-Curve) به عنوان پرکاربرد ترین منحنی قابلیت شستشوی زغالسنگ و تعیین اعتبار این روش در مخلوط سازی زغالسنگ خام خوراک کارخانه زغالشوئی زرند کرمان است . از آنجا که این روش با استفاده از جمع برداری و کشیدن مماس بر منحنی ، شرایط بهینه و بهترین نسبت ترکیب را فراهم می کند، بررسی و تحلیل اینکه آیا با این روش بهترین نتیجه حاصل می شود، اهمیت فراوان دار د . تعیین اعتبار استفاده از این منحنی از طریق داده های واقعی بر روی خوراک کارخانه ز غالشوئی زرند به جهت مخلوط سازی زغالسنگ انجام شده است. در تحقیق اضراعتبار مخلوط سازی با استفاده از منحنی های میر، از طریق مقایسه منحنی های حاصل از مخلوط سازی دستی و منحنی های حاصل از پیش بینی میر بر روی خوراک ورودی به کارخانه و نیز نحوهپیش بینی راندمان با استفاده از منحنی های میر مورد مطالعه قرار گرفته است. نسبت مخلوط سازی به جهت وضوح مثال ها ۵۰:۵۰نظر گرفته شده و جمع آوری نمونه ها، آماده سازی، آزمایش های غرق وشناور سازی و آنالیز خاکستر نمونه های حاصل ، بر پایه استانداردهای ASTM انجام شده است. نتایج حاصل از آزمایش های انجام شده، حاکی از تایید و اعتیار قابل قبول منحنی های میر در زمینه مخلوط سازی دو نوع زغالسنگ خام است