سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا لشکری پور – دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه نیوکاسل انگلستان، عضو هیئت علمی دان
محمد غفوری – دکتری مکانیک سنگ از دانشگاه استرالیا، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مش
رمضان کاظمی گلیان – مهندسین مشاور سیمای آب خاوران
مهدی دم شناس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دشت نیشابور یکی از مهمترین دشت های استان خراسان رضوی است. در دهه های اخیر برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی این دشت سبب فشار زیادی بر آبخوان دشت شده است. آثار افت سطح آب زیر زمینی به صورت نشست زمین، افت کیفی آب و کاهش آبدهی چاهها در قسمت هایی از دشت گزارش شده است. آثار نشست بصورت شکاف ها و ترک هایی در سطح زمین مشاهده گردیده و باعث بروز مشکلاتی برای زمین های کشاورزی، جاده ها و دیگر سازه های ساخته شده در نزدیکی این ترک ها شده است. در این مقاله افت سطح اب و تاثیرات آن در دشت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جهت بررسی نوع خاک هایی که نشست در آن رخ داده، سه حلقه چاه دستی جهت تعیین پروفیل خاک همراه با آزمایشات بر جا حفر گردیده است. همچنین برای اندازه گیری میزان دقیق نشت از داده های ثبت شده در ایستگاه دائم GPS مستقر در ایستگاه هواشناسی نیشابور استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که نشست در قسمت هایی از دشت رخ داده که برداشت از آبخوان زیاد بوده. خاک تشکیل دهنده آبخوان بیشتر از نوع CL وML بر اساس طبقه بندی متحد است.