سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خدارحم شفیعی مطلق – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهد

چکیده:

استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحتی در حدود ۱۳۶۹۹ کیلومتر مربع در جنوب شرق کشور قرار دارد. سه چهارم مساحت این استان را کوه و تنها یک چهارم آن را داشتهای ششگانه (کلاچو، چرام، بردیان، دهدشت، لیشتر، امامزاده جعفر) تشکیل میدهد که نقش فوق العاده مهمی در کشاورزی و دامپروری و صنعت این استان محروم ایفا می‌کنند. بدلیل شرایط توپوگرافی استفاده از آبهای سطحی این استان بسیار مشکل و هزینه بردار بوده و در بعضی از مناطق تقریبا غیرممکن است. بنابراین منبع آب زیرزمینی (مخازن رسوبی و مخازن کارستی) تنها منبع تامین آب شیرین برای مردم منطقه است. استان کهگیلویه و بویراحمد نیز مانند برخی از استانهای کشور در دهه اخیر دچار خشکسالی شده است. خطر بحران منابع آب ناشی کاهش شدید بارش و روشهای غلط آبیاری و برداشت بی‌رویه از منبع آب زیرزمینی آینده نگران کننده‌ای را پیش روی ما ترسیم می‌کند. تا آن جا که افت سطح آب زیرزمینی مشکلاتی همچون خشک شدن بعضی از چاههای آب و تمام قنوات، کاهش دبی رودخانه‌های بزرگ و خشک شدن رودخانه‌های کوچک، تنزل کیفیت آب، افزایش هزینه پمپاژ و نشست زمین را در پی داشته است. در این مقاله اثرات خشکسالی دهه اخیر را بر منبع آب زیرزمینی شش دشت مهم استان کهگیلویه و بویراحمد با ترسیم و تحلیل هیدروگراف واحد دشت و هیزتوگرام بارندگی ده ساله این دشتها (با تاکید بر دشت کلاچو) ارائه شده و راهکارهایی نیز برای مقابله با آن در نظر گرفته شده است.