سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین رستمی راوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

سرریز های پلکانی متشکل از پله هایی است که از نزدیکی تاج سرریز شروع شده و تا پاشنه پائین دست سرریز ادامه دارند . کاربرد این سرریز ها امروزه بیشتر به دلایل تأثیر قابل ملاحظه پله ها در استهلاک انرژی و اقتصادی بودن آن است . در این تحقیق، باساخت ۱۰ مدل سرریز پلکانی، از سرریز بدون پلکان تا سرریز پلکانی باسی و یک پله ، درون فلوم آزمایشگاهی، تحت زاویه و ارتفاع مشخص ، و با عبور دادن دبی های متعدد از دبی بسیار کم تا حداکثر دبی ممکن عبوری، و اندازه گیری پارامتر های متعدد هیدرولیکی مورد نیاز این آزمایشات،سعی کردیم تا بهترین مدل ریاضی ممکن جهت بررسی میزان افت نسبی در سرریز های پلکانی را بدست آوریم . به همین منظور، با آنالیز داده های بدست آمده از آزمایشات متعدد و مشخص شدن پارامتر های مؤثر در این رابطه ازجمله :α, N , H dam , y c( و یا lو h( و با استفاده از تکنیک بی بعد کردن پارامتر ها ، به چندین کمیت بدون بعدمهم رسیدیم، و با بکاربردن آنها در یک نرم افزار رایانه ای به مدل مورد نظر رسیدیم . در نهایت نیز با توجه به نتایج مدلها یکی از دو پارامتر مهم بدست آمده از آنالیز که جهت تعیین میزان افت نسبی با داده های واقعی تطابق بهتری دارد را به عنوان مدل مناسب جهت بررسی میزان افت نسبی در مدل از سرریز های پلکانی پیشنهاد می کنیم .