سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیمیاگر – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،
صادق موحد – دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، مرکز تحقیقات فیزیک نظری وریاضیات
رضا رحیمی تبار – دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

با استفاده از تحلیل افت و خیز بدون روند شده چند فرکتالی ) ) MF-DFA ، افت و خیز جریان تخلیه الکتریکی را بررسی می کنیم در مورد شکستگی های مقیاس زمانی موجود در تابع افت و خیز تحلیل های MF-DFA که مربوط به روند سینوسی است ،بحث می کنیم . با استفاده از تحلیل تابع بدون روند شده برای داده MF-DFA فوریه، روند سینوسی حذف می شود و با بررسی داده های با قی مانده طبیعت چند فرکتالی این افت و خیز ها را در می یابیم . با مقایسه نتایج های بدون روند سینوسی و داده هایی که ب קֱر خورده اند ) ) Shuffled و یا گوسی شده اند ) ) Surrogate به این نتیجه می رسیم که این طبیعت چند فرکتالی ناشی از همبستگی های بلند برد می باشد