سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر عالم رجبی – استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
صادق امینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور افزای بازده گرمایی یک مبدل دو لوله ای گاز – مایع توام با احتراق، تعدادی صفحهات مدور (دیسک) در مسیر گازهای داغ حاصل از احتراق تعبیه شده تا در اثر کوچک شدنمساحت مقطع موثر و در نتیجه افزایش سرعت محوری گاز، با تشدید اغتشاش در جریان، ضریب انتقال گرما افزایش یابد. مخلوط پیش آمیخته سوخت وهوا در ابتدای لوله میانی محترق میشود و احتراق سوخت توام با حرکت محصولات احتراق در لوله کامل می شود. تحلیل این مسئله با روش عددی انجام شده و اثر تعداد، شعاع و موقعیت دیسک ها بر بازده مبدل بررسی شده است. در حالت بهینه، افزایش بازده به بیش از ۲۱ درصد میرسد.