سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن محمدی بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهرخ حسینی هاشمی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فلاتر یک پدیده فیزیکی است که در سازه های الاستیک در اثر متقابل با سیال گاز یا مایع رخ می دهد. فلاتر در زمانی رخ می دهد که پارامتر های سیال-سازه در تقابل خود به مقدار بحرانی برسند. فلاتر یک ناپایداری دینامیکی در سازه است که باعث ارتعاشات شدید با افزایش شدید دامنه در سازه می گردد که معمولا به خرابی کامل و یا خسارت به سازه منجر می شود. در این مقاله می خواهیم با کنترل فعال قطعه پیزوالکتریک پدیده فلاتر را به تاخیر بیندازیم. بدین منظور با فیدبک حالت مدار کنترلی سیستم مشخص گردیده و سپس با تعیین ضرایب فیدبک تغییرات سرعت فلاتر را بررسی می کنیم که شرایطی را بدست آوریم که در آن با کمترین ولتاژ اعمالی سرعت فلاتر تا بیشترین حد ممکن افزایش یابد. می توان ذکر کرد که با فیدبک گرفتن از هر دو مود اول و دوم و انتخاب ضرایب فیدبک مناسب، می توان کنترلی روی سیستم اعمال نمود که سرعت فلاتر را تا بیشترین حد ممکن افزایش دهد.