سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد شامیری – بندر امام خمینی – پتروشیمی رازی – اداره بهره برداری – واحد DAP2
علی رضا رحیمی – بندر امام خمینی – پتروشیمی بندر امام – آزمایشگاه مرکزی – شرکت اکشن

چکیده:

با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین پروپلین پلیمر گرید (۲۰۵$ton) و پروپلین کیمیکال گرید (۱۳۱$/ton) و نیاز فراوان به این ماده اولیه افزایش ظرفیت برج های خالص سازی پروپلین پتروشیمی بندر امام بررسی گردید. [۱]
– استفاده از سینی های Nye type
با استفاده از تکنولوژی شرکت Glitsch بوسیله سینی های Nye typeمی توان ظرفیت برج ها را حدود ۲۰ درصد افزایش داد.
ـ تغییر شرایط عملیاتی
با استفاده از نرم افزار HYSYS سیستم شبیه سای شد و معادله Pang Robinson کمترین خطا را ارائه داد که خطا برای پروپلین خروجی از بالای برج Deethanizer حدود ۳ درصد و برای برج ۰٫۴۵, C3Rectifier درصد بود. [۴]
نتایج شبیه سازی نشان داد که با کاهش جریان برگشتی تا ۱۶٫۵ می توان ظرفیت برج را تا حدود ۱۸۴۰۰ کیلوگرم در ساعت افزایش داد.